Medi ambient

PAES (Pacte d'Alcaldes)

paes

El 15 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. El Pacte d’alcaldes és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l’acció de govern.

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les autoritats locals es comprometen a:

  • Preparar un inventari de referència d’emissions com a recull de les dades de partida
  • Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), aprovat per l’ajuntament del municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius
  • Elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció que mostri els resultats provisionals (cada quatre anys)
  • Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa l’organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia)
  • Difondre el missatge del Pacte d’alcaldes, en particular a altres autoritats locals a fi que s’hi adhereixin i participin en els esdeveniments més importants (per exemple, en les celebracions del Pacte d’alcaldes i en les sessions o tallers temàtics)
  • Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES o els informes de seguiment)

El següent enllaç permet veure el document que s’ha redactat sobre els plans d’acció per a l’energia sostenible al nostre municipi:

Pla d’acció per a l’energia sostenible (juliol de 2014)