Campanya per controlar el mosquit tigre

El més important i efectiu por combatre aquest mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

Si opteu per utilitzar un repel·lent cal fer-lo servir només a l’exterior, durant el temps necessari, complint les instruccions d’ús i el nombre d’aplicacions diàries permeses, especialment en menors.

Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar-se bé la pell amb aigua i sabó.