La legionel·losi

La legionel·la és un bacteri que viu en el medi aquàtic i que pot provocar una infecció (legionel·losi) quan la persona inhala aerosols contaminats. Aquesta infecció pot ser lleu, però en casos greus pot arribar a causar la mort.

Del medi aquàtic pot entrar a instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament: fonts ornamentals, sistemes de reg per aspersió, equips de neteja, nebulitzadors de terrasses, dutxes o banyeres d’hidromassatge, entre altres, i si no es prenen les mesures de manteniment adients poden esdevenir focus d’infecció. A més, la pujada de temperatures ambientals afavoreix el creixement de la legionel·la.

Si les instal·lacions han estat aturades, cal fer una neteja i desinfecció, així com els controls analítics corresponents, abans de la seva posada en funcionament. Un cop estiguin en marxa, cal realitzar amb rigorositat les actuacions de prevenció i control: revisió, neteges, purgues, control de temperatura, terbolesa i pH, desinfecció i anàlisi de legionel·la.