Preinscripció del curs 2021-2022

Les dates previstes per realitzar la preinscripció pel curs 2021-2022 són les següents:

Educació infantil de segon cicle i educació primària
Del 15 al 24 de març de 2021

Educació secundària obligatòria
Del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional
De l’11 al 17 de maig de 2021

Cicles de grau superior de formació professional
Del 25 al 31 de maig de 2021

Més informació a la pàgina web: queestudiar.gencat.cat