Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 2n trimestre 2021

El proper 1 d‘octubre finalitzarà el període voluntari de pagament dels rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram del 2n trimestre de 2021.

A partir del 2 d’octubre s’aplicarà el recàrrec del 5% a tots els rebuts impagats.