Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 4t trimestre de 2020

Rebuts domiciliats

• El càrrec bancari serà el dia 10 de febrer de 2021.

Rebuts no domiciliats

• Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 de febrer i fins l’1 d’abril de 2021.