Sol·licitud de beneficis fiscals

  • El termini de sol·licitud de bonificacions de l’Impost de Bens Immobles finalitzarà l’1 de març de 2022.
  • El termini de sol·licitud de bonificacions de la taxa d’aigua i escombraries del primer trimestre de 2022 finalitzarà el 20 de març de 2022.