Taxa de manteniment de cementiri

El dia 1 de desembre finalitzarà el període voluntari de pagament de la taxa de cementiri de 2020.

A partir de la data de finalització del període, s’aplicarà un recàrrec del 5% a tots els rebuts impagats.