Taxa de manteniment del cementiri

Rebuts domiciliats

• El càrrec bancari serà el dia 10 d’octubre de 2021.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 d’octubre i fins l’1 de desembre de 2021.