Taxa d’escombraries

A partir del primer trimestre de l’any 2022 s’aplicarà un increment del 10% a la taxa d’escombraries, tant domèstiques com comercials.

El motiu és l’increment dels costos que comporta la gestió, el tractament i la recollida de residus que generem.

L’import dels costos totals previst per l’any 2022 és el següent:

L’import total previst de despeses directes és de 174.194,67 €, que comporta un dèficit del 12,39% respecte als ingressos que s’obtindrien si es mantingués l’import de la taxa vigent durant l’any 2021.

Cal tenir en compte que el cost de les escombraries des de l’any 2018 s’ha incrementat en més d’un 47% passant dels 115.610,09 € als 174.194,67 € previstos per l’any 2022.

Per l’any 2022 s’ha decidit que no es repercutiria tot el cost als veïns sinó que l’ajuntament assumirà la part del dèficit no cobert.

L’import del rebut de les escombraries domiciliàries passa dels 51,93 € a 57,12 € trimestrals.