Taxa gual

Rebuts domiciliats
• El càrrec bancari serà el dia 10 de novembre de 2021.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 de novembre de 2021 i fins l’1 de gener de 2022.