Tràmits per Internet

Si voleu presentar una sol·licitud a les oficines municipals des de casa, ho podeu fer des de la pàgina web municipal (www.stjuliabonmati.cat), accedint en el menú: Seu Electrònica → Tràmits i gestions.

Per presentar i signar qualsevol tràmit per mitjans electrònics caldrà que prèviament disposeu d’una identitat digital que pot variar segons qui la presenti:

Aquestes identitats digitals també us permeten realitzar gestions en d’altres administracions públiques.